servis

Opravy/úpravy

Oprava/osadenie spúšťového mechanizmu
Výroba/osadenie/oprava montáží optiky
Opravy hlavňových zväzkov
Úprava dĺžky hlavne
atď...

Gravírovanie

Umelecké gravírovanie kovových častí zbrane
Oprava historických a starých gravírov
Gravírovanie iných kovových predmetov
Vlastný alebo reprodukovaný návrh gravíru
atď...

Renovácie

Obnovenie brunýru
Obnovenie povrchu pažby
Profesionálne vyčistenie
Prerezanie rybín, obnovenie gravíru
atď.