kombinované zbrane

Nákup zbrane je možný LEN osobne v našej predajni alebo vám ju osobne doručíme po predložení platných dokladov oprávňujúcich na nákup zbrane.